Kompozycje na akordeony

Posted on by 0 comment
Maciej Zimka, Mieczysław Fryc oraz Pietro Frosini zawarli w swojej książce pięć różnorodnych kompozycji na akordeony. Znalazły się tutaj utwory klasyczne oraz współczesne kompozycje uzupełniające literaturę akordeonową. Młodych wykonawców, użytkujących wspomniane instrumenty muzyczne, ma wspomagać dołączona do książki płytka CD. Również pozostali miłośnicy akordeonu nie powinni czuć niedosytu po odsłuchaniu zawartości tej płytki. Gamami oraz pasażami zajmuje się książka Witolda Kulpowicza. Usystematyzował on swój materiał w pewien określony sposób. Kulpowicz podał przykłady w oparciu o które można stworzyć różne ćwiczenia gamowe bądź pasażowe. Duży wpływ na dobór oraz kolejność przerabianego materiału ma wpływ pedagog wraz ze swoją metodą nauczania. Każda tonacja ma przyporządkowane gamy równoległe i rozbieżne w oktawach, tercjach oraz sekstach. Po gamach durowych czy molowych (gamy krzyżykowe oraz bemolowe) książka obejmuje gamy chromatyczne. Posłużono się także ćwiczeniami w gamach całotonowych.

Dodaj komentarz